Guitar Theatre

Guitar Theatre jest teatrem alternatywnym jednego autora założonym w 2006 roku.

W swoich poszukiwaniach artystycznych twórca koncentruje uwagę na muzyce gitarowej, obrazach malarskich, graficznych, obiektach, słowie i akcji. Teatr jest narracją wizualno-muzyczną opartą na improwizacji. Łączy teatr lalki, plastyczny i muzyczny. Przedstawienia ukierunkowane są na gitarę. Występy mają charakter interwencyjno- performatywny na ulicach miast. Działania i akcje teatru nie posiadają harmonogramu, scenariusza, lecz oparte są o indywidualne potrzeby autora. Zawierają w sobie charakter intencjonalny i efemeryczny. Są zmienne, przenikają się z przestrzenią miast. Wchodząc w interakcję z widzem. Cechuje go minimalizm.

Od 2007 roku za pomocą aparatu telefonicznego rejestruje piosenki i przetwarza komputerowo. Zajmuje się działalnością wydawniczą. Projektuje grafikę artystyczną i użytkową. Teatr ma w sobie kilkadziesiąt wystąpień rocznie.